- Hạnh Phúc Kinh

04/06/201312:00 SA(Xem: 5929)
- Hạnh Phúc KinhHạnh Phúc Kinh

 (Mangala Sutta)


 Thanh Thái (sưu tầm) 


Trong quyển: “The Buddha and His Teachings” (Đức Phật và Phật Pháp), tác phẩm của Đại Đức Narada, vị Tăng Trưởng chùa Vajirarama ở Tích Lan nổi tiếng về kiến thức sâu rộng và đạo hạnh từ bi, có phần chú giải về Hạnh Phúc Kinh như sau:

 

“Ngày kia có một cuộc bàn thảo sôi nổỉ xảy ra trong “Hội Trường” nhằm tìm hiểu thế nào là phúc lành cao thượng nhất. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Có người cho rằng sáng sớm ra đường gặp một điềm lành (như thấy một bà mẹ bồng con, những em bé, bò trắng vv....) được xem là phúc lành; người khác nói rằng nghe những âm thanh thuận lợi như những tiếng “đầy đủ”, “may mắn”vv.....là phúc lành; cũng có người khác nữa cho rằng cảm thấy mùi thơm của hoa, tay sờ đụng đất vv....là phúc lành.

 

Những người có ý kiến khác nhau chia làm 3 nhóm, mạnh mẽ bênh vực ý kiến của nhóm mình, và cuộc bàn cãi sôi nổi lan tràn đến cảnh giới chư thiên. Các vị Trời cũng không đồng ý với nhau, bèn đem câu chuyện lên đến Vua Trời Đế Thích.(Sakka). Sau cùng Vua Trời đề cử một vị Trời đại diện đến hầu Phật và cung kính thỉnh tôn ý Ngài. 

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn Kỳ Đà của Trưởng giả Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ. Đêm đã về khuya, có một vị Thiên giả hào quang sáng chói khắp cả vườn cây hiện xuống gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi cung kính xin lời chỉ dạy của Người bằng một bài kệ : 

“Thiên và nhân thao thức

Muốn biết về hạnh phúc

Để sống đời an lành

Xin Thế Tôn chỉ dạy”


(Đức Phật và Phật Pháp trang 731)


 Thế Tôn nghe lời hỏi, bèn đáp bằng kệ rằng: 

 

1-“Lánh xa kẻ xấu ác

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phúc lành tối thượng”

 

2-“Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành

Được đi trên đường chính

Là phúc lành tối thượng”.

 

3-“Có học có nghề hay

Biết hành trì giới luật

Biết nói lời ái ngữ

Là phúc lành tối thượng”.

 

4-“Được cung phụng Mẹ Cha

Biết yêu thương gia đình

Được hành nghề

Là phúc lành tối thượng”.

 

5-“Sống hiền hòa ngay thẳng

Giúp quyến thuộc thân bằng

Hành xử trong tâm sáng

Là phúc lành tối thượng”.

 

6-“Tránh không làm điều ác

Không say sưa nghiện ngập

Chuyên cần làm việc lành

Là phúc lành tối thượng”.

 

7-“Biết khiêm cung lễ độ

Tri túc và tri ân

Chuyên cần lo tu học

Là phúc lành tối thượng”.

 

8-“Biết kiên trì phục thiện

Thân cận giới xuất gia

Dự pháp đàm học hỏi

Là phúc lành tối thượng”.

 

9-“Sống tỉnh cần tỉnh thức

Học chân lý nhiệm mầu

Thực chứng được Niết Bàn

Là phúc lành tối thượng”.

 

10-Sống cùng trong nhân gian

Tâm không hề lay động

An nhiên sạch não phiền

Là phúc lành tối thượng”.

 

11-Ai cũng sống được như vậy

Tới đâu cũng yên vui

Cũng luôn luôn vững mạnh

Hạnh phúc của tự thân”.

 

Lành thay, hạnh phúc thay cho người đã được nghe, dược đọc và được hiểu bài kinh này. Riêng phần tôi, xin chân thành nhận phần thiếu sót, tôi đã theo Mẹ lên chùa lễ Phật từ năm 10 tuổi, đã được nghe và tụng mấy kinh sách, mà mãi đến nay nhờ duyên lành tôi mới được biết bài kinh quý báu này, được thấu hiểu từng chữ, từng câu, như chính tôi đang được nghe những lời nói từ hòa, nhân ái từ Đấng Từ Phụ: lánh xa kẻ xấu ác, thân cận người hiền, giới hạnh trang nghiêm, lời nói ái ngữ, cung phụng Mẹ Cha, sống hiền hòa ngay thẳng, khiêm cung lễ độ, kính trọng người trên với tâm trong sáng, hành nghề lương thiện, lánh xa ác nghiệp, an nhiên tự tại với hết mọi ưu phiền. Người sống như thế luôn luôn dược yên ổn, tạo hạnh phúc cho chính mình.

 

Cao quý thay những lời khuyên vàng ngọc, những lời khuyên dạy cho ta thấy rõ mục tiêu thục tiễn của đạo Phật là chỉ dạy cho con người tự mình cố gắng thanh lọc tâm, không ỷ lại, không trông nhờ vào một đấng nào khác, mà tự mình trau dồi đức hạnh, tự gieo trồng cây phúc cho chính mình, thành tựu giải thoát, tự đạt tới hạnh phúc tối thượng như lời Phật dạy:

 “Ai sống được như vậy

 Tới đâu cũng yên vui

 Cũng luôn luôn vững mạnh

 Hạnh phúc của tự thân”.

 

 Mùa Phật Đản PL 2557 -2013

 

  Thanh Thái


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn