Báo Trúc Lâm Số 45

09/06/201012:00 SA(Xem: 18479)
Báo Trúc Lâm Số 45

Lá Thư Trúc Lâm .............................................................Trúc Lâm 02
Con Đường Dẫn Đến Hòa Bình Thế Giới................ H.T. Thích Trí Chơn 03
Như Một Dòng Sông .........................................
(Thơ) Thanh Trí Cao 05
Những Sắc Thái Đặc Thù Của Phật Giáo ..................... Nguyễn Trần Ai 06
Còn Có Gì Không........................................ H.T. Thích Quảng Thanh 09
Phật Giáo Tinh Hoa Và Phát Triển ...................................... Tùng Sơn 11
Bàn Tay Nhân Ái .....................................................
(Thơ) Vũ Khang 14
Vạn Hạnh Thiền Sư Con Người Độc Dị ............................... Như Hùng 15
Ai Ơi! ...................................................................(
Thơ) Tịnh Hạnh 18
Thần Thông Và Nghiệp ..................................................... Trí Châu 19
Đức Đạt Lai Lạt Ma ................................................. Nguyễn Trần Ai 21
Tâm Là Gì? ................................................................... Đức Hạnh 24
Như Một Dòng Sông..................
(Thơ)Thanh Trí Cao, (Nhạc)Nam Hưng 28
Tình Cha Như Đại Dương (Thơ)Thanh Trí Cao, (Nhạc)Hoàng Quang Huế 29
Danh Ni Truyện ............................................................. Ngọc Bảo 30
Thông Báo Cầu Siêu Trên Biển ....................................................... 34
Đời Sống & Ăn Uống ................................................. Trần Văn Kha 35
Buông ................................................................
...(Thơ) Vĩnh Hảo 36
Thiền và Thi Ca,Thi Kệ ................................................... Như Hùng 37
Mùa Phật Đản - Chiêm Bái Phật Ngọc .......................... Mỹ Tâm Trịnh 41
Bùi Giáng Nhà Thơ “Điên” ................................... Hành Khất Thế Kỷ 43
Vào Đất Chết, Tặng Sự Sống ............................................ Huệ Trân 47
Hành Y Nghĩa Hiệp ............................................. Thích Nhuận Hùng 49
Thi Ca & Đời Sống .........................................................
.Thiếu Bảo 53
Thiền & Kiếm Quang Dục .............................................................. 55
Người Đã Cho Anh. ...................................................Thanh Trí Cao 57
Đạo Phật & Con Người............................... Tâm Tường – Lê Đình Cát 59
Thông Báo Trường Việt Ngư Hùng Vương ......................................... 61
Kỷ Niệm Tuổi HọcTrò Diệu Trí ........................................................ 62
Ngày Tân Niên Trường Việt Ngữ Hùng Vương ........................ Sao Mai 64
Gia Chánh - Bếp Thiền Huyền Dung ................................................ 66
Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân ................................... Phạm Tín An Ninh 67
Nhà Em .................................................................
(Thơ) Diệu Thu 72
Tâm Thư Chùa Bảo Quang ............................................................. 73
Phương Danh Phật Tử Thỉnh Tượng Phật Xây Chùa ............................ 75
Phương Danh Phật Tử Cúng Ngói Lợp Chùa ...................................... 90
Phương Danh Phật Tử Cúng Cột Xây Chánh Điện ............................... 97
Phương Danh Phật Tử Cúng Dường Tịnh Tài Xây Chánh Điện .............. 99
Bàn Về Chữ Xả Diệu Huyền .......................................................... 109
Giọt Trăng Gầy .....................................................
(Thơ) Phổ Đồng 111
Chương Trình Tu Học Chùa Bảo Quang ........................................... 112
Phương Danh Phật Tử Ủng Hộ Tạp Chí Trúc Lâm .............................. 113
TâmTỉnh Thức .Viên Bảo Huyền ..................................................... 114
Chữ Tham .......................................................
(Thơ) Hoàng Dung 114
Quảng Cáo Các Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Báo Trúc Lâm ................. 116

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)