11/10/2015(Xem: 15143)
Hôm nay, trời cuối đông nơi xứ Úc, trăng lạnh phương bào, mây mờ viên đãnh, Đại lão Hòa thượng thượng Tâm hạ Châu là bổn sư của chúng con, đã thuận lý vô thường, trở về với Pháp giới Chân như, để lại một sự mất mát to lớn
22/08/2015(Xem: 5506)
Tâm lượng bao thái hư Nhứt sanh hành từ sự Xuất nhập Bồ Tát đạo An dưỡng quốc thường NHƯ
20/08/2015(Xem: 6134)
Xuân đến làm chi, Cánh hoa tâm, Từ Quang cảnh trí, Quán Như Như
20/08/2015(Xem: 4619)
Cung kính Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu Trăng gối mộng núi rừng huyền thoại Mây lững lờ trải khắp hư không
06/01/2015(Xem: 7404)
Thế giới chúng ta sống không phải là cái gì tồn tại độc lập ở ngoài tư duy và ý tưởng của chúng ta. Thế giới chúng ta và những tư tưởng, ý kiến là một tổng thể thống nhất đưa đến cái nhìn về cuộc đời của chúng ta.
26/11/2014(Xem: 10735)
California là miền nắng ấm quanh năm, đất lành chim đậu, nhưng cũng ở gần mấy vùng sa mạc nên khí hậu khô ráo, một năm chỉ trông đợi vào mấy tháng mưa nhiều để có lượng nước cần thiết cho những sinh hoạt của đời sống.
15/10/2014(Xem: 9621)
Trong cuộc sống, có lẽ ít người trong chúng ta nghĩ về cái chết của chính mình, bởi vì tuy biết rằng không sớm thì muộn điều đó sẽ phải đến, nhưng hoàn toàn bất minh, không ai có thể đoán được những gì sẽ xẩy ra. Tuy nhiên, có những câu chuyện khiến ta phải suy nghĩ, không chỉ về cái chết mà về cách sống như thế nào để có được sự an lành, trong đời sống hiện tại cũng như mai sau.