05/01/2011(Xem: 28911)
Trong thời mạt pháp, ở đâu có tăng sĩ liễu ngộ đạo lý vô ngã, ở đó có sinh hoạt tu học giống như thời Phật còn tại thế
02/01/2011(Xem: 17400)
Ta làm và nói sai, nhưng ta lại được nhiều người khen ngợi mỗi ngày, như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa đời sống của ta đi dần vào bóng đêm và từ bóng đêm này dẫn ta đi tới bóng đêm khác.
30/08/2010(Xem: 29369)
Đạo Tâm là nền tảng của một tiến trình đạo lực. hầu như người tu học Phật nào cũng đều có thời gian thực tập chuyển hóa tâm thức của mình hoàn thiện hơn để trở thành một người có năng lực hộ trì Tam Bảo.
30/08/2010(Xem: 19942)
Mẹ tôi mất đầu mùa đông năm ngoái sau 91 năm lận-đận với bao nhiêu dâu bìển đời người, sau hàng vạn ngày đêm trăn-trở dùng hai bàn tay trắng gánh 11 đứa con không chỉ cơm áo sách đèn mà còn biết bao vấn- đề lớn nhỏ hàng ngày, sau hai lượt di-cư đổi đời chưa một lần được quay về quê cũ…
02/05/2010(Xem: 26065)
Nếu ai đó lâu lắm không có dịp đến thăm chùa Bảo Quang, nay trở lại sẽ ngạc nhiên vì sự đổi mới rất nhiều.
25/04/2010(Xem: 22481)
Có những thứ không thể mua được bằng tiền bạn ạ! Bởi vì ngôn ngữ chỉ là một phần rất nhỏ nhoi, sự cần thiết hơn hết đó là hành động chân tình.