07/02/2013(Xem: 7073)
Lisa ơi! sáng rồi…rồi, dậy đi con. Tiếng gọi của Diễm thốt lên vang cả nhà, nhưng cửa phòng của bé Lisa vẫn còn đóng thiêm thiếp.
07/09/2012(Xem: 20741)
Tiếng hò reo trong đêm tăm tối, nơi hoang vắng núi rừng u tịch về khuya, bài hát lửa trại của các em Gia Đình Phật Tử Bảo Quang, cất lên gợi lại trong tôi một kỷ niệm xa xôi của mảnh đất thân thương, cách xa nửa vòng địa cầu, nhớ cảnh thân thương quê Mẹ lại hiện ra trong lý ức của tôi.
22/02/2012(Xem: 6234)
Nói đến tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, những người có trách nhiệm đều đặt vấn đề xây dựng nền tảng giáo dục. Do vậy, phương thức giáo dục tuổi trẻ tất nhiên quan trọng đối với Phật Giáo.