Tiếng Việt
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang
Camraman/Edit: Tiến Dũng (714) 928-9799, email: dungmai09@yahoo.com