Tiếng Việt
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang
Thơ: Thanh Trí Cao; Phổ nhạc: Nam Hưng