Thành kính Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

22/08/201510:04 SA(Xem: 5503)
Thành kính Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Buddhist-Prayer

Thành kính Tưởng Niệm

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới

 

 

Tâm lượng bao thái hư
Nhứt sanh hành từ sự
Xuất nhập Bồ Tát đạo
An dưỡng quốc thường NHƯ

Châu ky thuấn nhã tánh
Cụ túc thước ca tâm
Thừa đương Bát Nhã hội
Phật quả tốc viên thành.


 
Tâm thông như hư không
Hành từ quyết một lòng
Ứng dụng Bồ Tát đạo
Cõi an lạc nguyện mong

Châu quang tánh vắng lặng
Gìn giữ tâm thanh tịnh
Thuyền Bát Nhã thẳng dong
Đạo quả chứng viên thông.
 
Tỳ kheo Thích Bảo Lạc
 
Sydney, ngày 22 tháng 8 năm 2015
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn