CHÚC XUÂN ẤT MÙI - HT Thượng Thủ GHPGVNTTG

04/02/201512:00 SA(Xem: 9175)
CHÚC XUÂN ẤT MÙI - HT Thượng Thủ GHPGVNTTGlogo_-giao_hoi-content

Giáo-Hội Phật-giáo Việt-Nam trên Thế-Giới

 World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 Vien-Quang Monastery

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 _____________________________________________________


CHÚC XUÂN ẤT-MÙI


PHẬT-LỊCH 2559 – 2015

của

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Thượng-Thủ


Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới


NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬTKính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý vị,

Mùa xuân Ất-Mùi (2015), đã trở về với truyền-thống dân-tộc Việït-Nam chúng ta.

Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử trong,
ngoài nước, được nhiều sự an vui như nguyện. Chúng tôi trân-trọng kính chúc Quý Ngài, Quý vị lãnh-đạo các Giáo-Hội, các Tôn-giáo bạn, các Cộng-Đồng, các tổ chức Hội-đoàn chính-trị, xã-hội, truyền thông, báo-chí, một năm mới nhiều may mắn, đầy đủ tâm-đức, nghị-lực, sáng suốt, cùng chung sức đem lại sự an-bình, hạnh-phúc cho tâm linh, cho đời sống nhân-loại và thế-giới. Chúng tôi trân-trọng kính chúc Quý Ngài và Quý vị lãnh đạo các cơ-quan Trung-ương, các Thành-viên trong Giáo-Hội đầy đủ sức khỏe, đầy đủ thành-tâm, thiện-chí duy-trì và phát-triển tổ-chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, mỗi năm thêm vững vàng và tốt đẹp.

Thời gian của một năm trôi qua, nhưng lẽ sống tinh-thần và vật-chất của con người, vẫn luôn luôn bắt buộc chúng ta phải suy tư, quán-sát.

Thế-giới hiện nay, ai cũng nhận thấy là bất an về mọi mặt. Làm gì hơn, chúng ta chỉ biết cầu xin tâm-thức của các nhà lãnh-đạo trên thế-giới biết vui bỏ ngã-chấp, kiến-chấp, cùng chung xây dựng hòa-bình, đem lại hạnh-phúc chung cho nhân-loại. Cầu mong những người thiếu lương-tâm, biết tỉnh-thức, biết nhìn rõ sự thực của lẽ sống, bỏ tâm bạo-ngược tàn sát, trở về đời sống hiền-lương chân-thật. Người Việt-Nam trong, ngoài nước, vì đất nước, vì nhân-dân, hãy cương quyết đòi hỏi các nhà lãnh-đạo Cộng-sản, minh-bạch-hóa Hiệp-ước Thành-Đô ký-kết với Trung-Cộng, chuyển đổi thể-chế, để cùng nhau đoàn-kết, bảo-toàn lãnh-thổ, lãnh-hải, xây-dựng tự-do, dân-chủ, đem lại ấm no, hạnh-phúc cho nhân-dân và phú-cường thực sự cho đất nước. Riêng về Phật-giáo, thêm một lần nữa, chúng tôi tha-thiết thỉnh cầu Quý Ngài lãnh-đạo các tổ-chức Giáo-Hội Phật-giáo trong và ngoài nước Việt-Nam, chúng ta cùng một chí-hướng “vì đạo vì đời”, hãy hỷ-xả mọi ngộ-nhận, mọi thành-kiến, cố gắng liên-kết cùng nhau, đem lại niềm hoan-hỷ cho Phật-tử và chung góp cùng đồng bào trong việc cứu nước và giữ nước.

Cầâu nguyện anh linh các vị đã hy-sinh cho lý-tưởng quốc-gia, đạo-giáo, tự-do được an vui nơi chân-cảnh và mọi người được hưởng một mùa xuân như ý.


NAM MÔ HOAN-HỶ DI-LẶC TÔN PHẬTchu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)