Chúc mừng Phật Đản thứ 2638, PL2558 của HTTT Thích Tâm Châu

23/04/201412:00 SA(Xem: 16022)
Chúc mừng Phật Đản thứ 2638, PL2558 của HTTT Thích Tâm Châu


logo_-giao_hoi-content

World Vietnamese Buddhist Order


 Vien-Quang Monastery

 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 _____________________________________________________

CHÚC MỪNG PHẬT-ĐẢN NĂM THỨ 2638

 PHẬT-LỊCH 2558 - GIÁP-NGỌ – 2014 –

của

Trưởng-lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-GiớiNAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT


Kính bạch chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng Ni.

Kính thưa chư vị nam, nữ Phật-tử.Mùa trăng tròn tháng Tư âm-lịch năm Giáp-Ngọ (2014), Phật-lịch 2014, kỷ niệm đản-sinh năm thứ 2638 đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật đã về với đại-gia-đình Phật tử trên thế giới.

Thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, chư vị Ni-trưởng, Ni-sư, chư Đại-Đức Tăng, Ni nhờ dư-quang của đức Phật, đạo-tâm kiên-cố, giới-đức tăng huy, Phật-sự viên thành, Tăng-già hòa-hợp. Kính chúc chư vị nam, nữ Phật-tử, nương nhờ Phật-pháp, trí-tuệ mở mang, từ bi lan tỏa, gia-đạo thuận-hòa, thân tâm an-lạc. Cầu nguyện, thế-giới ngưng chiến tranh, nguồn thương luôn tỏa rộng, Phật-pháp trường tồn, âm dương lợi lạc.


Kính bạch quý ngài,
Kính thưa quý vị,


Nhìn lại chuỗi đời của đức Phật là cả một chuỗi đời đầy trí-tuệ và chí-khí phấn đấu phi thường đối với nội-tâm và ngoại cảnh. Thời gian trai trẻ, sống trong cung vàng, điện ngọc của Phụ-vương Tịnh-Phạn, đầy đủ tiện-nghi vật-chất và uy quyền vương-tử mà Ngài không bị đắm say, tranh chấp! Thời-gian tìm đạo, Ngài khắc-phục được nhu-cầu đòi hỏi của tâm-thức và kham-nhẫn được sự khắc nghiệt của thiên-nhiên! Thời gian hoằng đạo, Ngài giữ vững được định-khóa thiền-hành, chịu đựng sự thụ-dụng đạm bạc, hướng dẫn đủ loại sắc dân nhập đạo và bình-tĩnh trước mọi sự tranh chấp, phỉ báng, hãm hại! Sự khắc phục nội-tâm và ngoại cảnh của Ngài, kinh sách còn ghi lại sự tán thán, kính ngưỡng bất khả tư nghị của Nhân, Thiên! Hiện đại, Liên-Hiệp-Quốc đã công nhận tư tưởng cứu thế, độ sinh của Ngài. Các nhà trí-thức trên thế-giới Đông phương và Tây phương cũng hết lời ca ngợi : “Ngài là một tinh-hoa toàn thiện. Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tư-tưởng tôn giáo vô cùng cao thâm huyền diệu. Ngài là một trong những bậc vĩ-nhân cao thượng nhất của lịch-sử” (Gautama The Buddha by Sri Radhakrishnan). – “Ngài ban bố cho nhân loại những lời nói phổ thông. Bao nhiêu quan niệm của thế-hệ tân thời đều tương hợp với giáo-lý của Ngài” (Tree Greatest Men in History by H.G.Wells).


Ngày nay, chư Tôn-đức Tăng, Ni, chư nam, nữ Phật-tử cũng như chúng tôi, chúng ta vô cùng diễm phúc được sống trong hào quang của Ngài. Nhưng, chúng ta cũng vô cùng thẹn hổ, chưa tu học và thực hiện được chút gì xứng đáng với những lời giáo-huấn của Ngài. Gặp thời điên loạn, nội tâm chúng ta không khắc-phục được vọng niệm tham, sân, si, mạn, nghi, ác-kiến, ngã-chấp; ngoại cảnh, chúng ta không mở rộng được đức-tính từ bi hỷ xả, lục hòa, tứ nhiếp, lại còn vướng mắc vào những mưu chước xảo-quyệt của đời, để tự chúng ta chia rẽ nhau, bôi xấu Nhân mùa kỷ niệm đản-sinh đức Từ-Phụ, chư Tăng, Ni chúng ta hãy bước theo dấu chân của Ngài, làm theo lời dạy của Ngài. Nội tâm, dù thượng, trung, hạ-tọa, chúng ta cố gắng gột sạch tham, sân, si, mạn, nghi, ác-kiến, ngã-chấp. Ngoại-cảnh, chúng ta hành-xử đúng đạo, sáng suốt sự đời, mở rộng đức từ bi hỷ xả, khoan dung tất cả, bỏ những việc đã qua và hàn gắn lại những gì đã lỡ, để cho sự an bình được hiện hữu lâu dài. Đối với chư vị nam, nữ Phật-tử từ trước tới nay, vẫn một lòng vì đạo, vì lý tưởng thoát liễu sinh tử, thì ngày kỷ-niệm này là ngày nhớ ơn sự hóa độ của đức Phật, tinh-tấn tu hành và tích-cực trợ giúp Phật-sự của Tăng-già được tốt đẹp. Được như vậy, chúng ta tổ chức và tham dự ngày kỷ-niệm này mới có ý nghĩa và tổ chức Phật-giáo Việt-Nam tương lai mới có nhiều hy-vọng huy hoàng.


Riêng cá-nhân chúng tôi, năm nay tuổi đã quá cao, sức khỏe đã quá yếu, không thể đi, lại và gánh vác được những Phật-sự trọng-đại. Vì thể-thống trong đạo, chúng tôi chỉ xin giữ chức “Chứng Minh Phật Sự”. Và, thương cảm nỗi niềm sơ cơ hành đạo, đối với Tăng Đoàn Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại, chúng tôi cũng xin “Chứng Minh Phật Sự” tượng-trưng tinh thần mà thôi.


Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi, chứng minh gia-hộ Phật-pháp trường tồn, Tăng-đoàn hòa-hợp, tứ chúng tiến tu, âm dương lợi lạc.NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)