Văn Thư số 1781/VP/TT

23/04/201412:00 SA(Xem: 15779)
Văn Thư số 1781/VP/TT

logo_-giao_hoi-content

Vien-Quang Monastery


 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

 World Vietnamese Buddhist Order

TU VIỆN VIÊN QUANG

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 _____________________________________________________

 Tu-viện Viên-Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 Văn thư số 1781/VP/TT

 
Kính gửi : Hòa-Thượng Thích-Viên-Lý

 Viện-Chủ Chùa Điều-Ngự

 14472 Chestnut St., Westminster,

 CA 92683, U.S.A.Thành-thực cảm ơn Hòa-Thương đã cung thỉnh tôi quang lâm chứng minh Đại lễ kỷ-niệm Phật-đản và đặt đá xây chùa Điều-Ngự vào ngày 11 tháng 5 năm 2014.

Rất tiếc, vào ngày ấy, tôi phải chủ trì đại lễ Phật-đản tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada, nên tôi không thể hiện diện tại chùa Điều-Ngự được, mong Hòa-Thượng cùng đại-chúng thông cảm và hoan-hỷ.

 Tuy không hiện diện, nhưng tôi nhất tâm cầu nguyện Phật-sự nơi Điều-Ngự được hanh-thông viên-mãn. Tôi cũng khuyến thỉnh chư tôn-đức Tăng, Ni và chư Phật-tử xa gần, cùng thành tâm cầu nguyện cũng như tích-cực cúng-dường, khuyến-hóa, hộ trợ cho Phật-sự chùa Điều-Ngự được sớm thành công như nguyện.

Biết rằng, vài năm qua, những biến cố không hay, liên-tục xẩy ra cho Phật-giáo chúng ta.

Chúng ta không đáng quan tâm, mà chúng ta chỉ cho rằng, đó là nghiệp-lực nhân quả chung từ thuở xa xưa, chúng ta vui lòng trả, trả cho xong. Còn nay, vì việc Phật là việc chung, trồng nhân tốt sẽ hái quả tốt, chúng ta vẫn hoan hỷ làm, không chút đắn đo, e ngại!

Đức Phật dạy, thế gian là vô thường, tâm thức là vô thường. Vui, buồn, hòa, giận, được, mất, khen, chê, khỏe, yếu, trẻ, già, giầu, nghèo, sống, chết, sinh ra đời, sống với đời, không ai tránh khỏi! Chúng ta nên sống với cuộc sống an bình vui vẻ!

 Riêng cá-nhân tôi, sống dài trên 94 năm trường, làm việc không ngưng nghỉ. Nhưng, tới nay, thực cảm thấy già suy, không thể cố gắng nhiều hơn nữa. Do vậy, tôi xin nhường lại ngôi vị “Chứng Minh Đạo-Sư”, Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại cho chư tôn-đức khác. Tôi hoan-hỷ Chứng-Minh Phật-Sự cho Tăng-Đoàn. Mong đại-chúng hoan-hỷ.

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Phật-pháp trường tồn, Tăng-đoàn hòa-hợp, thế-giới thanh-bình, âm dương lợi lạc.Kính thư,

 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content 
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn