GIÁO CHỈ SỐ 325/VP/TT - GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN TRÊN THẾ GIỚI

07/07/201212:00 SA(Xem: 24102)
GIÁO CHỈ SỐ 325/VP/TT - GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN TRÊN THẾ GIỚI


logo_-giao_hoi-content


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 

TU VIỆN VIÊN QUANG

1038-1044 Galway Lane, Clover, SC 29710 – USA

Tel (803) 222-6629 E-mail: tuvienvienquang@gmail.com

 

GIÁO CHỈ

Số 325/VP/TT

 

 Chiếu Tuyên Ngôn Đại Hội thành lập Giáo Hội và ban hành Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,

 Chiếu Đặc Hứa Trạng của Bộ Tiêu Thụ và Pháp-nhân-vụ, Chính phủ Canada, ngày 25 tháng 03 năm 1991,

 Chiếu Biên bản Đại Hội thôi-tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,

 Chiếu quyết nghị Đại Hội kỳ 10, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới trong 3 ngày 4, 5, 6 tháng 7 năm 2012 tại Tu viện Viên Quang: 1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina, 29710, USA lưu nhiệm, bổ xung và tăng cường nhân sự trong các cơ quan Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới nhiệm khóa 2012-2016,

 Chiếu nhu cầu Phật sự,

 Điều 1: Nay tấn phong thành phần các cơ quan Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới nhiệm khóa 2012-2016 với thành phần như sau:

 

 I. - THƯỢNG THỦ

 Thượng Thủ : Trường Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

 Phó Thượng Thủ : Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 

 II.- HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 Trưởng Lão Hòa Thường Thích Tâm Châu

 Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

 Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 Hòa Thượng Thích Như Huệ

 Hòa Thượng Thích Minh Tâm

 Hòa Thượng Thích Nhật Minh

 Hòa Thượng Thích Phước Thuận

 Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

 Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

 Hòa Thượng Thích Thiện Quang

 Hòa Thượng Thích Nhật Quang

 Hòa Thượng Thích Huệ Minh

 

 III. - HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

 Chủ Tịch : Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

 Phó Chủ Tịch : Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 Chánh Thư Ký : Hòa Thượng Thích Chơn Minh

 Thành viên : Hòa Thượng Thích Tâm Thọ

 Thành viên : Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

 

 IV. - HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

 Cố Vấn Hội Đồng Điều Hành : Hòa Thượng Thích Chơn Thành

 Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành : Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

 Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành :Thượng Tọa Thích Chân Tôn

 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Giao : Hòa Thượng Thích Tâm Thọ

 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : Hòa Thượng Thích Chơn Minh

 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ TN & GĐPTTS : Thượng Tọa Thích Chân Tôn

 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : Thượng Tọa Thích Chân Văn

 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện XH : Thượng Tọa Thích Chân Pháp

 Tổng Vụ Trưởng Đặc trách Ni Bộ : Ni Trưởng Thích Nữ Như Liên

 Tổng Vụ Phó Đặc trách Ni Bộ : Ni Trưởng Thích Nữ Chân Lưu

 Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành : ĐH Vũ văn Thái

 

 V. - HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

 Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện : Bác sĩ Nguyễn Thành Long

 

 VI. – VĂN PHÒNG THƯỢNG THỦ TẠI CANADA

 Văn phòng trưởng : Thượng Tọa Thích Chân Bổn

 

 Điều 2: Các chức vụ cần tăng bổ trong các Hội Đồng sẽ được bổ xung trong các Giáo Chỉ sau.

 Điều 3: Tất cả các chức vụ trong các Hội Đồng, thi hành nhiệm vụ theo Hiến Chương và Nội Quy của Giáo Hội.

 Điều 4: Các chức vụ trong các cơ quan Trung Ương chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo Chỉ này.

 Điều 5: Tất cả các Giáo Chỉ, Quyết Định nào trái với Giáo Chỉ này đều không còn giá trị.

 Giáo Chỉ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Làm tại tu viện Viên Quang ngày 06 tháng 07 năm 2012


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn