Báo TRÚC LÂM số 48

25/06/201112:00 SA(Xem: 15665)
Báo TRÚC LÂM số 48KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2555-2011


Lá Thư Trúc Lâm ............................................................. Trúc Lâm

Đạo Từ............................................................ H.T. Thích Tâm Châu

Phật Đản Phật Lịch 2555................................. H.T. Thích Chơn Thành 

Rung Cảm.................................................................. Quảng Thanh

Tư tưởng thần học Trần Thái Tông...................................... Như Hùng

Những sắc thái đặc thù Phật Giáo.................................Nguyễn Trần Ai

Phật Giáo Tinh Hoa và Phát Triển.........................................Tùng Sơn

Như Gió Ngàn Bay................................................Thích Quảng Thanh 

Nhớ Phật Vào Ngày Lễ Vesak................................Thích Nữ Giới Hương

Danh Ni Truyện.................................................................Ngọc Bảo

Cảm Niệm Ngày Phật Đản....................................... Thích Nữ Như Bảo

Hoa Ưu Đàm.............................................(Thơ) Thích Nữ Giới Hương

Đức Đạt Lai Lạt Ma .................................................. Nguyễn Trần Ai

Cảnh Nghèo..................................................(Thơ) Vô Thức Thi Nhân

Dấu Xưa .................................................................... Nhuận Hùng

Từ Bi Quan Thế Âm.................................................. (Thơ) Vũ Khang

Thư Cám Ơn.................................................. H.T. Thích Chơn Thành

Mộng Trung Ngộ Mộng....................................................... Huệ Trân

Ngôn Ngữ Tam Muội ....................................................... Như Hùng

Chữ Tâm ................................................................. Mỹ Tâm Trinh

Đi Lễ Phật Đản..................................................... (Thơ) Quang Tịnh 

Đại Sỹ Quán Thế Âm.....(Thơ) Thanh Trí Cao, (Nhạc) Hoàng Quang Huế

Hoa Ưu Đàm .......................(Thơ) T.N. Giới Hương, (Nhạc) Nam Hưng 

Phật Tánh ?.................................................................... Đức Hạnh

Mộng Đàm Về Phật Đạo..................................................Diệu Huyền 

Cảm Niệm Tôn Sư........................................................Nguyên Thần 

Thần Chú Nhiệm Mầu..................................................... Thanh Thái 

Một Mình .............................................................Hành Khất Thế Kỷ 

Phóng Sự Sóng Thần Nhật Bản ....................Thanh Phong / Viễn Đông 

Đôi Dòng Về Trường Hùng Vương..............................Phan Như Huyên 

Trời Đất Mênh Mông...........................................(Thơ) Thanh Trí Cao 

Cảm Nghĩ Của Phật Tử.....................................âm Tường Lê Đình Cát 

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản.......................(Thơ) Phú Ninh Minh Khang 

Phật Đản Năm Xưa..............................................................Diệu Trí

Kỷ Niệm Ngày Phật Đản................................................ (Thơ) Ý Thu 

Cái Tôi và Niềm Tự Hào .................................................Kim Morris

Thông Báo Cầu Siêu Trên Biển ..................... H.T. Thích Quảng Thanh

Thông Báo Trường Việt Ngữ Hùng Vương ....... H.T. Thích Quảng Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn