LỜI CHƯ PHẬT DẠY

25/04/201012:00 SA(Xem: 10890)
LỜI CHƯ PHẬT DẠYhong_lan_-_red_orchid-content
Thường quán sát thân tâm để:

Buông mọi niệm ác

Giữ mọi niệm lành
Cho thân tâm thanh tịnh

Đó là lời ch
ư Phật dạy.


Theo truyền thuyết, khi Tôn Giả A Nan được hỏi về lời dạy quan trọng nhất qua bẩy đời Phật là gì, ngài trả lời:

 Điều ác chớ làm

 Năng làm điều thiện

 Thanh tịnh thân ý

 Đó là lời chư Phật dạy

 

Dưới thời nhà Đường có một vị thiền sư là Hòa thượng Đạo Lâm. Vì ông hay ngồi thiền trên cây tùng lớn, và chim làm tổ trên đầu, nên người ta thường gọi ông là Hòa thượng Ô Sào. Khi Bạch Lạc Thiên đến nhậm chức Trưởng quan Hàng Châu, nghe danh đến yết kiến Hòa thượng, hỏi rằng:

 - Tinh yếu của Phật pháp là gì?

 Hòa thượng trả lời:

 Điều ác chớ làm, năng làm điều thiện

 Thanh tịnh thân ý, đó là lời Phật dạy.

 Bạch chế nhạo:

 - Chuyện đó thì một đứa con nít lên tám tuổi cũng biết.

 Hòa thượng nói:

- Một đứa con nít tám tuổi cũng biết, nhưng ông già tám mươi còn chưa làm được!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn