Tu Học Tại Chùa Bảo Quang

25/04/201012:00 SA(Xem: 8478)
Tu Học Tại Chùa Bảo Quang


banthobat-2-content


Sinh Hoạt Tu Học Hằng Tuần

- Mỗi tối thứ Năm hằng tuần vào lúc 06 giờ chiều TỤNG và GIẢNG KINH PHÁP HOA
- Thông lệ Chủ Nhật hằng tuần vào lúc 11 giờ trưa thuyết pháp, 12 giờ tụng Kinh CẦU SIÊU và CẦU AN cho Phật Tử, xong khóa lễ dùng cơm trưa.
- Chủ Nhật:

  • từ 10:00 a.m – 3:00 p.m Gia Đình Phật Tử Bảo Quang sinh hoạt và học tập.

- Khóa lễ Sám Hối vào thứ Bảy đầu tháng ngày Tu Bát Quan Trai
- Kính mời quý Đồng Hương - Phật Tử tham dự CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC tại chùa Bảo Quang để có dịp thực hành và chia xẻ những kinh nghiệm tu học Phật.
- Nếu quý vị cần gởi con em học Việt Ngữ và sinh hoạt Gia Đình Phật Tử chúng tôi vui lòng đón nhận.

Chương Trình Tu Bát Quan Trai

- Sáng Thứ Bảy Đầu Tháng từ 09 giờ Sáng đến 05 giờ Chiều.
- Hướng Dẫn Quý Phật Tử Thiền Quán, Tụng Kinh, Đi Kinh Hành, Cúng Quả Đường.
- Giảng Pháp Do Quý Thầy.


LỊCH TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI MỖI THÁNG

THÁNG 01

 Thứ Bảy ngày 05 / 1 / 2013

Nhằm 24 / 11 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 02

Thứ Bảy ngày 02 / 2 / 2013

Nhằm 22 / 12 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 03

Thứ Bảy ngày 02 / 3 / 2013

Nhằm 21/ 01 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 04

Thứ Bảy ngày 06 / 4 / 2013

Nhằm 26 / 02 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 05

Thứ Bảy ngày 04 / 5 / 2013

Nhằm 25 / 03 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 06

Thứ Bảy ngày 01 / 6 / 2013

Nhằm 23 /04 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 07

Thứ Bảy ngày 06 / 7 / 2013

Nhằm 29 /05 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 08

Thứ Bảy ngày 03 / 8 / 2013

Nhằm 27 / 06 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 09

Thứ Bảy ngày 07 / 9 / 2013

Nhằm 03 /08 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 10

Thứ Bảy ngày 05 /10/ 2013

Nhằm 01 /09 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 11

Thứ Bảy ngày 02 / 11/ 2013

Nhằm 29 /09/ âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

THÁNG 12

Thứ Bảy ngày 07 /12 / 2013

Nhằm 05 / 11 / âm lịch

Từ 9:00 am - 05:00 pm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn