THƯ CUNG THỈNH CHUNG THẤT

13/07/20194:52 CH(Xem: 2140)
THƯ CUNG THỈNH CHUNG THẤT
Logo thong bao

 TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHÙA BẢO QUANG

713 N. Newhope St.

Santa Ana CA 92703  Tel: (714)554-1286

 

   THƯ CUNG THNH CHUNG THT

 

     Nam Mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht

 

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Hòa Thượng,  Thượng Tọa, Ni Trưởng, Sư Bà, Ni Sư, Đại Đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý Đồng Hương và chư Thiện Nam, Tín Nữ Phật Tử.

 

Ân Sư chúng con, Hòa Thưng thưng Qung h Thanh, hiu Thanh Trí Cao, đã an tưng x báo thân lúc 12 gi 45 phút sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019, nhm ngày 7 tháng 5 năm K Hi, ti chùa Bo Quang, tr thế 69 năm, 44 năm H Lp.

L Chung Tht Truy Nim s đưc t chc vào ngày 27 & 28 tháng 7 năm 2019, nhm ngày 25 & 26 tháng 6 năm K Hi, ti Trung Tâm Văn Hóa Pht Giáo Chùa Bo Quang, 713 N. Newhope St, Santa Ana, CA 92703

 

Thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến, Phật Tử chùa Bảo Quang, chúng con đê đầu đảnh lễ kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, từ bi chấn tích quang lâm chứng minh. Kính mời quý Đồng Hương Phật Tử hoan hỷ dành chút thời giờ tham dự, góp phần cầu nguyện cho Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư của chúng con Cao Đăng Phật Quốc.

Sự hứa khả của quý ngài và quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Môn Đồ Pháp Quyến và Phật Tử chùa Bảo Quang chúng con, trong việc tri ân báo ân, tôn sư trọng đạo, và sự động viên vô biên đạo tình linh sơn pháp lữ.

Thành kính đảnh lễ và niệm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc quý ngài, Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, đạo quả viên mãn. Kính chúc quý Phật Tử thân khỏe tâm an, tấn tu đạo nghiệp, vô lượng an lành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Santa Ana ngày 10 tháng 7 năm 2019

T/M Môn Đồ Pháp Quyến và Phật Tử chùa Bảo Quang thành tâm bái thỉnh

 

Tr Trì

 

Thưng Ta Thích Phưc HuCHƯƠNG TRÌNH L CHUNG THT

 

             * Th By ngày 27 tháng 7 năm 2019

 

06:00 am:       Công Phu Sáng

07:00 am:       Điểm Tâm

07:30 am:       Chấp Tác

09:00 am:       Khai Kinh, Tụng Kinh Địa Tạng (Quyển  Thượng)

11:00 am:        Cúng Ngọ, Cung Tiến Giác Linh

12:00 noon:    Thọ Trai

01:00 pm:        Chỉ Tịnh

03:00 pm:        Bạch Phật, Tụng Kinh Địa Tạng (Quyển Trung)

05:00 pm:        Dược Thực

06:00 pm:        Tụng Kinh A Di Đà, Kinh Hành, Niệm Phật, Tọa Thiền

 

         *  Ngày Ch Nht 28 tháng 7 năm 2019

 

06:00 am:         Công Phu Sáng

07:00 am:         Điểm Tâm

07:30 am:         Chấp Tác

08:00 am:         Tụng Kinh Địa Tạng (Quyển Hạ)

10:00 am:          Lễ Truy Niệm (có chương trình riêng)

11:00 am:         Lễ Cúng Ngọ, Cung Tiến Giác Linh, Chung Thất Trai Tuần.

12:00 noon:      Cúng Dường Trai Tăng

03:00 pm:         Lễ Cúng Thí Thực 

04:30 pm:         Lễ Tạ, Hoàn Mãn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn