TRÚC LÂM SỐ 66

01/03/20176:40 CH(Xem: 3537)
TRÚC LÂM SỐ 66

MỤC LỤC 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2017


Mục Lục----------------------------------------------------------------------- 01
Thư Tòa Soạn-----------------------------------------------------------------02
Chương Trình Đón Xuân Đinh Dậu-2017------------------------------------03
Thư Chúc Tết Xuân Đinh Dậu----------. Hòa Thượng Thích Chơn Thành   04
Những Sắc Thái Đặc Thù Của Phật Giáo---------------- Nguyễn Trần Ai   05
Luồng Gió Mới---------------------------------------thơ…….Thanh Trí Cao  10
Sản Phẩm Đón Xuân -------------------------------- Thích Quảng Thanh   11
Tư Tưởng Thiền Tông Việt Nam-------------------------------- Như Hùng  29
Một Chút Lắng Lòng---- …………………………………        …thơ…..Tánh Thiện   32
Cốt Tủy Tâm Kinh--------------------------------------- Đỗ Hoàng Duyệt   33
Đóa Mai Tuyết ..------------------------------------ thơ…..Phong Nguyên   36
Mùa Xuân Miên Viễn--------------------------------------------- Ngọc Bảo   37
Ngày Tháng Xuân Nào--- thơ   Thanh Trí Cao….nhạc ….Lâm Hoài Thạch   40
Luồng Gió Mới------------ thơ   Thanh Trí Cao….nhạc …..Lâm Hoài Thạch   41
Báu Vật-------------------------------------------------------- Nhuận Hùng   42
Chữ Như Trong Văn Học Dân Gian ----------------------------- Đức Hạnh   46
Dấu Ấn Trên Dòng Thời Gian------------------------------------- Như Như   49
Song Hành-------------------------------------------- thơ…..Thanh Trí Cao   51
Đường Xa Nắng Mới-------------------------------------------- Thanh Tâm   52
Phước Tuệ Trang Nghiêm --------------------- thơ….Thích Nữ Giới Hương   53
Biển Hát Du Dương……..thơ …Thanh Trí Cao---------- nhạc….. Thùy Linh   54
Nhịp Sống Bình Minh ….thơ…..Thanh Trí Cao…nhạc-- .Hoàng Quang Huế   55
Khuyên NgườiTu Tọa Thiền------------------------------------ Diệu Huyền   56
Thuyết Trình Nghệ Thuật Cắm Hoa Tại Chùa Bảo Quang -------- Bình Sa   58
Nhẹ Như Tơ ------------------------------------------------------- Hạnh Chi   62
Nghinh Xuân An Lạc -------------------------------------------- Giác Chính   65
Giấc Mộng Nàng Xuân--------------------------------------- Kathy Nguyễn   66
Sám Hối Nguyện ----------------------------------- thơ….Ni Cô Ngộ Phước   71
Sám Thành Đạo Khúc Ca Khải Hoàn --------------------- Thích Chánh Trí   72
Nhịp Sống Bình Minh------------------------- …..thơ…..Hoàng Quang Huế   77
Mùi Hương Giải Thoát ------------------------------------------- Như Hùng   78
Năm Dậu Nói Chuyện Gà------------------------------------------- Diệu Trí   83
Tâm Xuân ------------------------------------------------ thơ…..Tánh Thiện   86
Giọt Mưa Xuân  ---------------------------------------- thơ …..Quảng Như    87
Bông Mai Nở Muộn------------------------------------------------ Huệ Trân    88
Sống Như Đi Chơi, Chết Như Đi Ngủ ------------------ Chánh Minh Trung    90
Mùa Xuân Với Người Không Nhà---------------------------- Kiều Mỹ Duyên   92
“Từ Có Trở Về Không” ------------------------------------------ Minh Trung   95
Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần Bảo Quang---------------------------------------- 97
Danh Sách Phát Quà cho Người Không Nhà --------------------------------- 98
Tâm Thư  -------------------------------------------------------------------- - 99
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn